Netatalkには、次の複数の脆弱性が存在します。 スタックベースのバッファオーバーフロー (CWE-121) - CVE-2022-0194、CVE-2022-23122、CVE-2022-23125 例外的な状態における不適切な処理 (CWE-755) - CVE-2022-23121 境界外読み取り (CWE-125) - CVE-2022-23124、CVE-2022-23123...